Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

FILIPINI ŚWIĘTOGÓRSCY

Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri to wspólnota księży i braci, założona w XVI wieku w Rzymie przez św. Filipa Neri (1515-1595), skąd rozszerzyła się na cały świat. Pierwsza  Kongregacja w Polsce powstała w 1668 roku na Świętej Górze. Filipini zajmują się dziś duszpasterstwem parafialnym, gromadzą wiernych w oratoriach dzieci, młodzieży i dorosłych, głoszą rekolekcje i misje parafialne oraz posługują, jako katecheci i kapelani. Specyfiką posługi filipinów świętogórskich jest także duszpasterstwo specjalistyczne, ewangelizacja przez szeroko pojętą promocję kultury chrześcijańskiej, a nade wszystko posługa w Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu.

FORMACJA

Jest to przygotowanie do pełnego włączenia we wspólnotę filipińską, która trwa 6 lat, obejmuje ona: miesięczny postulat, roczny nowicjat (w przypadku kandydatów do kapłaństwa połączony z pierwszym rokiem studiów teologicznych) oraz kolejne 5 lat formacji. Kandydaci na braci formację odbywają w domu Świętogórskim, natomiast kandydaci do kapłaństwa w Domu Formacyjnym w Poznaniu. Obejmuje ona trzy wymiary - ludzką, duchową i intelektualną. Poza studiami filozoficzno - teologicznymi na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, na formację składają się także zajęcia domowe z zakresu historii i konstytucji wspólnoty oraz duchowości filipińskiej. Wakacje, okresy świąteczne oraz weekendy klerycy spędzają na Świętej Górze, gdzie uczą się życia we wspólnocie, poznając charakter i tradycje świętogórskiego domu.

 WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie o przyjęcie do Kongregacji i dwie fotografie
  • życiorys
  • odpis aktu urodzenia
  • aktualne badania lekarskie
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo ukończenia szkoły i  katechizacji
  • kandydaci do kapłaństwa - świadectwo dojrzałości
  • opinia ostatniego katechety
  • opinia Księdza Proboszcza rodzinnej parafii


Młodzi ludzie pragnący realizować swoje powołanie na Świętej Górze przyjmują zaproszenie od Matki Bożej, która obecna jest na tym miejscu od wielu stuleci. Księża Filipini posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej od 1668 roku  z wielką radością przyjmują młodych pragnących odkryć i realizować swoje życiowe powołanie. Dzieła apostolskie wymagają ludzi rozmodlonych i aktywnych oraz szukających wciąż nowych sposobów, jak dotrzeć do współczesnego człowieka z radosnym przesłaniem Ewangelii. Pełnimy w Sanktuarium?Świętogórskim posługę kapłańską - duszpasterza, kapelana, rekolekcjonisty czy katechety, a także posługę braterską - troszcząc się o liturgię, przyjmując pielgrzymów i podejmując różne prace związane z klasztorem i domem rekolekcyjnym.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji napisz:
ks. Jakub Przybylski COr
japrzyb@wp.pl