Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Nasz Ksiądz Biskup Nominat urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy.

Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy k/Poznania.

Po formacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studiach na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu 15 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Konarzewie i w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu.

W latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, uwieńczone rozprawą doktorską.

W tym czasie był też wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Wiedniu.

W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu.

 

Uroczystość przyjęcia sakry biskupiej

odbędzie się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

dnia 9 czerwca br. o godz. 15.00 w Katedrze Poznańskiej.