Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

O czystość

Św. Filipie, pełen chwały, mój Patronie, który przez całe życie przechowałeś nieskalaną lilię czystości, tak troskliwie, że majestat owej promiennej cnoty jaśniał w twoich oczach, w twoich rękach, błogą wonią tchnął z twego oddechu, wyjednaj mi u Ducha Świętego ten dar, aby ani słowa, ani przykłady grzeszników nie wywarły ujemnego wpływu na moją duszę. A ponieważ tego groźnego nieprzyjaciela ujarzmia się przez gorliwość, przez unikanie okazji do grzechu, przez modlitwę, przez gorliwość w pracy i przez częste przyjmowanie Sakramentów świętych, wyjednaj mi łaskę wytrwania w owych praktykach pobożnych. Amen.

 

O radość

Św. Filipie, pełen chwały Orędowniku mój, – który zawsze według wskazań i przykładu św. Pawła Apostoła radowałeś się, wyjednaj mi łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw tego świata i spoglądanie ku niebu, abym nigdy nie wątpił w Opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny, ani niecierpliwy, aby oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme. Chociaż bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować radością. Amen.

 

O cierpliwość

Św. Filipie, Orędowniku mój, który znosiłeś prześladowania i oszczerstwa, ból i chorobę z tak cudowną cierpliwością, wyjednaj mi łaskę prawdziwego męstwa we wszystkich ciężkich chwilach ziemskiego życia. Niestety! Jakże bardzo brak mi tej cierpliwości! Cofam się przed każdą drobną niewygodą, przed najlżejszą nawet udręką. Unoszę się gniewem wobec błahego sprzeciwu, niecierpliwie się i narzekam na każde najmniejsze cierpienie. Wyjednaj mi łaskę, abym z prawdziwie dobrą wolą z głębi serca pochodzącą przyjmował wszystkie krzyże. Pragnę ulegle i spokojnie naśladować ciebie, tak, jak Ty naśladowałeś mojego Pana i Zbawcę, który wole Ojca uczynił swoim pokarmem i był jej posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Amen.