Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Święty Filipie, Ojcze i przewodniku nasz, który umiałeś po ojcowsku kierować  swymi synami, bądź nam prawdziwym ojcem.

Strzeż nas zawsze i prowadź, gdyż twojej się opiece powierzamy. Upominaj nas, byśmy się poprawiali i z Bogiem nas pojednaj.

Po wygnaniu ziemskim przeprowadź nas szczęśliwie do umiłowanego Pana i Najdroższego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego,

którego chwała, cześć i uwielbienie, niewymowna radość i szczęście wiekuiste,

wraz z Najświętszą Dziewicą Maryją i całym dworem niebian trwa bez końca, na wszystkie wieki wieków. Amen.

 

P. Spełnij Ojcze, coś przyrzekł.
W. Wspierając nas swymi prośbami.


P. Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją.
W. Którą zasadziła prawica Twoja.


P. Niech nas Duch Święty owym zapali Ogniem.
W. Jakim przedziwnie przeniknął serce św. Filipa


P. Pamiętaj o Kongregacji swojej.
W. Którąś posiadł od początku.


P. Spraw Panie, byśmy to, czego pragniemy.
W. Otrzymali za wstawiennictwem św. Filipa.

 

Módlmy się:

Racz wzbudzić Panie w Kongregacji swojej Ducha, któremu służył św. Filip,

abyśmy Nim napełnieni ukochali to, co on miłował, i wypełniali czego nas nauczał.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.