Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

 

 

Boże, który wywyższasz pokornych i nagradzasz wierność w rzeczach małych,

gorąco Cię błagam, abyś wsławił księdza Wawrzyńca Kuśniaka,

udzielając mi łaski, o którą Cię serdecznie proszę...

Ufam także, że beatyfikacja Twego sługi ks. Wawrzyńca, męża żywej wiary i miłości,

powiększy chwałę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.

Najświętsza Maryjo, Świętogórska Różo Duchowna, spraw,

aby gorliwy Twój czciciel mógł być zaliczony do grona błogosławionych.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Święty Filipie Neri, módl się za nami.O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego prosimy powiadomić Kongregację Oratorium w Gostyniu
E-mail:  sanktuarium@filipini.gostyn.pl