Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Rusztowanie tuż po zdjęciu baneru z fotografią ołtarza

 

 

OŁTARZ PO DEMONTAŻU RUSZTOWANIA W CZASIE PIERWSZEJ EUCHARYSTII