Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Poznań

Pierwsza poznańska Kongregacja Oratorium była dziełem ks. Stanisława Grudowicza i powstała w 1671 roku przy kościele św. Małgorzaty na Śródce. Wspólnota prowadziła intensywne życie duchowe, posługując okolicznym wiernym oraz zarządzając przez pewien czas poznańskim seminarium duchownym. Filipini utrzymali swój dom do roku 1805, gdy wspólnota została rozwiązana.

Nowe otwarcie dla filipinów w Poznaniu stanowił rok 1969, gdy utworzono Ośrodek Duszpasterski na Świerczewie – nowej dzielnicy w południowej części miasta. Do opieki nad wiernymi zaproszono właśnie Kongregację Oratorium. W ten sposób w roku 1999 przy nowo zbudowanym kościele została erygowana nowa Kongregacja. Dziś filipini zajmują się stałą pracą duszpasterską i sakramentalną w parafii, sprawują opiekę nad licznymi wspólnotami Oratorium zgromadzonymi przy świetlicy parafialnej.

Odwiedź wspólnotę na: http://www.filipini.poznan.pl/

 

 

Studzianna

Wspólnota powstała w 1674 roku staraniem bpa Jana Zbąskiego, za przyczyną przełożonego gostyńskiego ks. Grudowicza. Powołana została do opieki nad powstającym sanktuarium maryjnym. Po zbudowaniu kościoła i klasztoru filipini zajęli się posługą na rzecz pielgrzymów. W czasie powstania styczniowego udzielili wsparcia walczącym Polakom, za co  Kongregacja została skasowana przez rząd carski w 1865 roku. Filipini powrócili do klasztoru w 1928 roku i od tego czasu posługują na rzecz sanktuarium i parafii.

Odwiedź wspólnotę na: http://www.sanktuarium.vernet.pl/

 

 

Tarnów

Wspólnota zawdzięcza swe powstanie kasacie Kongregacji na Świętej Górze, której członkowie nowe miejsce do życia znaleźli właśnie tutaj. Po wybudowaniu kościoła i klasztoru zajęli się intensywną posługą kaznodziejską oraz posługą w konfesjonale, przez co gromadzili coraz większe rzesze wiernych. Aż do roku 1925, kiedy erygowano formalnie nową Kongregację, dom funkcjonował jako część Świętej Góry. Obecnie filipini posługują wiernym parafii św. Krzyża i św. Filipa Neri, służąc jednocześnie jako „konfesjonał” Tarnowa. Kapłani podejmują także pracę katechetyczną oraz prowadzą liczne i bardzo zróżnicowane duszpasterstwa specjalistyczne.

Odwiedź wspólnotę na: http://www.filipini.eu/

 

 

 

Bytów