Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

 

Każdego roku w maju na Świętej Górze odbywają się rekolekcje dla narzeczonych, zakończone świadectwem ukończenia katechez przedmałżeńskich wymaganych przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Róża dla narzeczonych to okazja do sympatycznego spotkania wielu par zakochanych młodych ludzi, którzy myślą o ślubie kościelnym w gronie małżeństw i ich rodzin współprowadzących rekolekcje.

Warunkiem korzystania z tej formy przygotowania do małżeństwa jest zamieszkanie w klasztorze. Ten czas ma być tylko dla narzeczonych. W programie są konferencje, dyskusje, warsztaty, wspólne posiłki i modlitwy, wieczorem klimatyczna „kiniarnia”. Wszystko pod czujnym i pełnym miłości spojrzeniem Świętogórskiej Róży Duchownej, która patronuje tutaj zakochanym w znaku RÓŻY – kwiatu miłości.

Staramy się, aby ten czas był:

 • duchowo – pogłębiony;
 • w relacjach wzajemnych – umocniony;
 • w atmosferze – radosny.

Staramy się ukazać narzeczeństwo jako najpiękniejszy czas w życiu i samemu zaczerpnąć z tej świeżości miłości, która towarzyszy zakochanym.

 

RÓŻA DLA NARZECZONYCH 2019

Święta Góra, 31 maja - 2 czerwca 2019 r.

 

O róży dla narzeczonych – garść świadectw:

 • Ponownie zwróciły moją uwagę, jak bardzo należy dbać o uczucie, żeby go nie zaniedbać. Część była zupełnie nowa, część powtórzeniem (niemniej bardzo potrzebnym). Fajne były zajęcia z komunikacji. P.S. Słuchając takich osób jak ksiądz prowadzący żałuję, że tak rzadko bywam na rekolekcjach.
 • Jeszcze raz uświadomiłam sobie, że obecność Boga w naszym związku jest darem i łaską. To, że On jest najważniejszy wcale nie jest takie oczywiste dla par, które planują budować razem życie...
 • Przygotować się z pomocą Boga do zawarcia małżeństwa. Zdobyć wiedzę na temat małżeństwa w prawie kanonicznym. Przebywanie we wspaniałej atmosferze.
 • Inny pogląd na życie w rodzinie, kiedy jest się już razem.
 • Lepsze poznanie siebie i drugiej, bliskiej osoby. Poznanie priorytetów w związku (ważne sfery życia), sposoby rozwiązywania konfliktów, by nie ranić drugiej osoby.
 • Przypomniały mi, że sakrament małżeństwa to coś więcej niż tylko organizacja uroczystości. Dzięki „Róży” bardziej zwrócę uwagę na stronę duchową tego wydarzenia.
 • Upewnienie się w przekonaniu na temat przyszłego wspólnego życia.
 • Uświadomiłem sobie, że ślub nie jest tylko kwestią naszej decyzji, naszych przeżyć itd. Jest początkiem wielkiej próby odpowiedzialności. Czeka nas mnóstwo zadań i wyzwań, ale sprostanie im da nam największą radość, jaką można sobie wyobrazić.
 • Zrozumienie jak ważny jest Bóg w małżeństwie. Warsztaty z komunikacji były dla mnie jeszcze bliższym poznaniem mojego narzeczonego i dały okazję do szczerej rozmowy. Odnalazłam spokój wewnętrzny co do dalszego życia w małżeństwie. Wyciszenie siebie samej i zrozumienie potrzeb drugiej osoby.
 • Chwile refleksji, dużo czasu na modlitwę i odpoczynek od codziennych zajęć, nowe znajomości i super spędzony czas.
 • Umocniły mnie w słuszności decyzji o ślubie. Będę lepszym mężem.

 

Ramowy plan rekolekcji


Piątek
18.00 - Kolacja
19.00 - Eucharystia i nabożeństwo majowe w Bazylice
20.15 - Zakochani w sobie przez Boga

Sobota
  8.00 - Modlitwy poranne w kaplicy
  8.15 - Śniadanie
  9.15 - Lex prospicit = Prawo przewiduje naprzód – Małżeństwo w KPK
10.30 - Jak groszek z marchewką – między sercem a rozumem

   Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

12.15 - Obiad
14.30 - Będą jednym ciałem – seksualność uporządkowana
16.30 - Gdybym miłości nie miał – najważniejszy rachunek sumienia

    okazja do spowiedzi

18.00 - Kolacja
19.00 - Eucharystia w bazylice
20.30 - Kiniarnia małżeńska

Niedziela
  8.15 - Modlitwy poranne
  8.30 - Śniadanie
  9.30 - Ślubuję ci – teologia sakramentu małżeństwa
10.15 - Warsztaty
11.30 - Eucharystia z błogosławieństwem narzeczonych w kaplicy
12.30 - Obiad

Prowadzi ks. Dariusz Dąbrowski COr
 

 

Modlitwy, które są potrzebne narzeczonym i nie tylko:
 

MODLITWA JANA PAWŁA II ZA RODZINY

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.


LITANIA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże,                                                                                      zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

 

Jezu Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam uświęciłeś więzy rodzinne,                            zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi,                                                   wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, odbierająca hołd pasterzy i dary królewskie,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, wysławiona przez świętego starca Symeona,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, prześladowana i wygnana do ziemi egipskiej,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Najświętsza Rodzino, Komunio Trzech Serc, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc,                                                                                                     zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenia serca i umysłu,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci,


Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych,                                                                                                                                   wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         zmiłuj się nad nami.

Módlmy się

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY

Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę. Amen.

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże. Amen.

 

MODLITWA O CZYSTOŚĆ DO RAFAŁA ARCHANIOŁA

Święty Rafale, anielski patronie młodzieży, proszę, módl się za mną do Boga, żebym zawsze zachował czyste i święte życie. Tak jak strzegłeś młodego Tobiasza przed niebezpieczeństwami duszy i ciała w jego podróży do obcego kraju, chroń mnie przed niebezpieczeństwami, które mogę napotkać w moim życiu. Umocnij mnie przeciwko wszelkim pokusom. Proszę Cię, święty Rafale, żebyś był anielskim patronem mojej czystości. Ze względu na swoją wielką miłość do Jezusa, Króla Aniołów i Maryi, Królowej Aniołów, strzeż mnie przed wszelką nieczystością i pomóż mi zachować umysł bez skazy, czyste serce i nieskalane ciało. Niech często przyjmuję w Komunii świętej "Chleb Aniołów"; niech będzie on dla mnie skutecznym lekarstwem i ochroną przed pokusami. Pomóż mi zawsze służyć w doskonałej czystości Jezusowi i Maryi, abym kiedyś mógł przebywać wśród tych, o których Jezus mówił: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać. Amen.

 

EGZORCYZM PRZEMYSKI Z ROKU 1929

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie: Rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

 

MODLITWA DO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, A Ty Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.