Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób oraz wytycznych Arcybiskupa Poznańskiego, informujemy że:

 

 1. Do dnia 29 marca br. została udzielona DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy jednak pamiętać, aby korzystający z dyspensy wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

 

 1. MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE ODPRAWIAMY W BAZYLICE o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób.

 

 1. Od godz. 9.00 do 16.00 będzie także możliwość spowiedzi i co 15 min. PRZYJĘCIA KOMUNII ŚW. W SALI ORATORIUM dla uczestniczących we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji (wejście od strony bazyliki).

 

 1. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. W bazylice Komunii św. na rękę udzielamy w prezbiterium przy bocznych ołtarzach, natomiast przed ołtarzem głównym w tradycyjny sposób.

 

 1. W DNI POWSZEDNIE można skorzystać ze spowiedzi w czasie mszy św. o godz. 6.30, 7.00, 8.00 i od 18.30 oraz po zgłoszeniu się na furtę klasztorną.

 

 1. ZAWIESZONE ZOSTAJĄ NABOŻENSTWA Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach pasyjnych przez radio lub osobistej modlitwy w domu. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.

 

 1. BAZYLIKA BĘDZIE OTWARTA KAŻDEGO DNIA od 6.30 a Cudowny Obraz Matki Bożej Świętogórskiej odsłonięty do modlitwy osobistej. Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie (oprócz niedziel) od 18.30 zakończona śpiewem Suplikacji.  

 

 1. KAŻDEGO DNIA O GODZ. 20.30 wspólnota kapłanów i braci filipinów oraz siostry służebniczki trwają na modlitwie przed Cudownym Obrazem odmawiając różaniec zakończony apelem jasnogórskim w intencji wszystkich parafian świętogórskich, pielgrzymów, mieszkańców Gostynia i okolicy, archidiecezji poznańskiej oraz całej Ojczyzny.  Prosimy za wszystkich zarażonych wirusem, ochronę przed chorobą, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia dla wszystkich. Prosimy wszystkie osoby związane z naszym sanktuarium, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności ze Świętą Górą modlili się na różańcu w swoich domach.

 

Niech to Wielkopostne doświadczenie umocni w nas wiarę i zaufanie, pogłębi ducha solidarności i odpowiedzialności za los Polaków. Nasza Matka Maryja - Róża Duchowna ze Świętej Góry jest z nami, a my trwamy przy Niej.

Filipini ze Świętej Góry
 

 

Transmisje Mszy św. w mediach

Sobota

19.00 – TVP Poznań (fara poznańska)

 

Niedziela

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

10.00 – Radio EMAUS (katedra poznańska)

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

19.00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie

oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.