Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

 

PLAN ĆWICZEŃ DUCHOWYCH, PIELGRZYMEK I FESTIWALI

W DOMU REKOLEKCYJNYM

KSIĘŻY FILIPINÓW

NA ŚWIĘTEJ GÓRZE W GOSTYNIU

w 2017 r.
 

Termin Rekolekcji / Wydarzenia Rodzaj Rekolekcji / Wydarzenia
15 – 18. 05 Rekolekcje dla Emerytów i Rencistów (prow.  ks. Stanisław Gawlicki COr)
19 – 21. 05 Róża dla Narzeczonych (prow. ks. Dariusz Dąbrowski COr)
07. 06 Pielgrzymka Emerytów i Rencistów
10. 06 Eko – festyn
17/18. 06 Ogólnopolskie Spotkanie Oratorium Dorosłych
26 – 30. 06 Archidiecezjalne Dni Młodzieży - PARADISO 2017
04 – 10. 07 Rekolekcje dla Federacji Sióstr Służebniczek
17 – 20. 07 Rekolekcje dla Ministrantów
07 – 10. 08 Letnie Oratorium Dorosłych (prow. ks. Adam Adamski COr)
11 – 13. 08 III Przegląd Twórczości Abstynenckiej

16 – 18. 08

18 – 20. 08 

Rekolekcje dla Katechetów
21 – 24. 08 Rekolekcje dla Kapłanów (organizowane przez kurię metropolitalną w Poznaniu)
09. 09 IX Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych
11 – 20. 09 Wczasorekolekcje dla chorych (prow. ks. Paweł Ogrodnik COr)
15. 09 Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych

30. 09 – 01. 10

07 – 08. 10

21. 10

XII Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana
13 – 15. 10 Dni skupienia grup Rodzinnych i Przyjaciół osób z problemem alkoholowym
23 – 26. 10 Rekolekcje dla Kapłanów
27 – 29. 10 Rekolekcje dla Żywego Różańca (prow. ks. Dariusz Dąbrowski COr)
17 – 19. 11 Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas
20 – 23. 11

Rekolekcje dla Kapłanów

(o. Tomasz Grabowski OP)

27 - 30. 11

Rekolekcje dla Kapłanów

(ks. Paweł Wygralak)

30. 12 – 02. 01 Rekolekcje dla Czcicieli MB Świętogórskiej i św. Filipa Neri