Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

 

Podziemia bazyliki świętogórskiej znajdują się pod całym kościołem i od początku były przeznaczone, jako miejsce doczesnego spoczynku ciał zmarłych z rodzin fundatorów oraz członków Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

 

 

Swoim kształtem powtarzają układ architektoniczny części naziemnej. Część centralna nakryta jest spłaszczonym sklepieniem kopulastym, przeprutym ośmioma korytarzami. W kryptach znajduje się kilkaset trumien z ciałami zmarłych filipinów oraz zasłużonych dla Świętej Góry. Większość trumien jest doskonale widoczna, ponieważ znajdują się w bocznych korytarzach i oddzielone są od głównego chodnika jedynie kratami. (zdj. po prawej)

 

Przestrzeń pod prezbiterium zostałaprzeznaczona wyłącznie na miejsce wiecznego spoczynku zmarłych z rodzin fundatorów. (zdj. poniżej)

Po prawej stronie od wejścia znajduje się wyjątkowa krypta – mieszcząca tylko 1 trumnę. Jest to miejsce spoczynku Sługi Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka – wieloletniego przełożonego klasztoru (zmarłego w opinii świętości) i kandydata na ołtarze.

Podziemia do dzisiaj pełnią funkcję cmentarza własnego zmarłych oratorianów. Ich trumny zamurowywane są w przejściach pod ścianami zewnętrznymi.

Podziemia udostępnione są do zwiedzania (po uprzedniej prośbie w klasztorze).