Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Wtorkowy przegląd małżeński

ZAPRASZAMY na WTORKOWY PRZEGLĄD MAŁŻEŃSKI

cykl 7 spotkań dla małżeństw

które pragną odkryć radość życia małżeńskiego

i moc miłości ludzkiej i nadprzyrodzonej

po długiej rozłące, w kryzysie małżeńskim

lub dla odnowienia wzajemnej miłości.

Poczatek spotkań 16 pażdziernika o 19.00 w budynku Auli ks. W. Kuśniaka.

Koszt - 100 zł/os.

Zapisy do 30 września pod nr tel. 695896227

ZAPRASZAMY !!!

Czytaj więcej

Procesja Fatimska

 

13 września zapraszamy do gostyńskiej Fary

na uroczystą Mszę Świętą o g. 18.30

z okazji kolejnej rocznicy

objawień fatimskich.

Po Eucharystii zapraszamy

na procesję różańcową na Świętą Górę.

Czytaj więcej

Kurs przedmałżeński

Trwa kolejny kurs przedmałżeński dla narzeczonych.

Spotkania odbywać się będą jeszcze w kolejne 3 Niedziele:

16, 23 i 30 września.

Rozpoczynają się o 10.00 w Auli sł. B. ks. W. Kuśniaka

(w podwórzu klasztornym).

a kończą Mszą św. o 12.00 w Bazylice.

Czytaj więcej

projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej