Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Kurs nowe życie

 

Zapraszamy na kolejne rekolekcje ewangelizacyjne w naszym domu rekolekcyjnym.

W dniach 1-3 grudnia Filipińska SNE poprowadzi Kurs Nowe Życie.

Szczegóły w środku... oraz na http://snefilipini.pl/

Czytaj więcej

Kurs przedmałżeński

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania kursu dla narzeczonych.

Spotkania odbywać się będą jeszcze w najbliższe 2 Niedziele:

19 i 26 listopada.

Rozpoczynają się o 10.00 w Sali Oratorium (przy bramie wjazdowej na dziedziniec klasztorny)

a kończą Mszą św. o 12.00.

Czytaj więcej

Projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej