Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Uroczystość Świętego Filipa neri

W sobotę 26 maja Kościół czci św. Filipa Neri.

To uroczystość patronalna w naszym zgromadzeniu.

W tym dniu Msze Święte sprawować będziemy według stałego porządku :

o 6.30, 7.00 i 8.00

17.00 Msza dla wszystkich mam oraz dzieci z ich błogosławieństwem

o 19.00 Msza święta dla rzemieślników, piekarzy i czcicieli MB i św. Filipa.

Zapraszamy !!!

Czytaj więcej

lednica 2018

Zapraszamy młodzież z Gostynia i okolic na wspólny wyjazd na 22 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA.

Wyjazd - 2 czerwca.

Start - parking Domu Katolickiego o 8.00

Powrót - około 2.00 w nocy

Koszt - 50 zł

Zpisy - na furcie klasztornej - wpłata minimum 20 zł (bezzwrotna).

ZAPRASZAMY !!!

Czytaj więcej

Seminarium odnowy wiary

 

 

TWOJE SPOTKANIE Z JEZUSEM

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Prowadzi Witek Wilk

Od 10 kwietnia 2018

zapraszamy na cykl

8 spotkań wzbudzających

i rozwijających wiarę

Spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 19.00 po niej nauka kerygmatyczna i dzielenie się swoimi przeżyciami.
Warto zabrać Pismo Święte.

Czytaj więcej

projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej