Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

rekolekcje kapłańskie

​​​​​​

W najbliższych dniach w klasztorze odbędą się rekolekcje dla kapłanów.

Serdecznie prosimy o modlitwę w ich intencji

by z domu Matki wyszli umocnieni wewnętrznie

i zmotywowani do posługi w miejscach, do których Bóg ich posłał.

Czytaj więcej

Holy wins

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA POCHÓD WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH!!!!

Więcej informacji w środku...

Czytaj więcej

Poświęcenie organów

W najbliższą sobotę 21 października o godz. 19.00

zapraszamy na Eucharystię

połączoną z poświęceniem

oraz inauguracyjnym koncertem

odnowionych organów świętogórskich.

Czytaj więcej

Projekt europejski

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze przystępuje do realizacji projektu pn.:

"Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Czytaj więcej